Bezpieczeństwo w pracy, czyli obowiązkowa odzież robocza

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy jasno stwierdzają, że odzież robocza jest obowiązkowa, a każdemu pracownikowi należy się ona dwa razy do roku, również kwestia prania odzieży powinna być rozwiązana na korzyść pracownika, albowiem pracodawca ma obowiązek oddawać ubiory do pralni, bądź pokrywać koszty takiego prania, na podstawie dołączonej. Innym obowiązkiem pracodawcy, jest zapewnienie mu przerwy, wody pitnej w nieograniczonych ilościach oraz posiłku bądź dodatku płatniczego na ten cel.

Przepisy BHP

Przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, regulują bardzo wiele kwestii, niestety nie wszystkie one są przestrzegane, a pracodawcy liczą na szczęście, wciąż oszczędzając na swoich pracownikach. To oczywiste, że nie każdego pracodawcę stać na drogie wyposażenie do pracy każdego pracownika, ale odzież ochronna i jej zasadność podczas wykonywania danego zawodu, powinna być bezpodstawna.

Obowiązki pracodawcy

odzież ochronnaJeżeli jesteśmy pracodawcą i nie potrafimy zapewnić naszemu pracownikowi odpowiedniego ubioru, zgodnego z normami i zasadami BHP, nie powinniśmy go w ogóle zatrudniać, albowiem jego niebezpieczeństwo na placu budowy, w stolarni czy w innym zakładzie pracy, to nasze wyrzuty sumienia, ogromne kary za nieprzestrzeganie zasad BHP oraz liczne wypadki pracowników, na terenach budów, w dużych przedsiębiorstwach, czyli wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wypadku i nie są przestrzegane zasady BHP.

Odzież ochronna to obowiązkowe wyposażenie każdego pracownika, który powinien je otrzymać już na etapie podpisywania umowy, nie wolno mu się w tradycyjnym ubiorze pokazywać w przedsiębiorstwie, albowiem jakakolwiek kontrola grozi ogromnymi karami a nawet zamknięciem danego biznesu na określony czas. W ostatnich latach coraz częściej stawia się na bezpieczeństwo, a wszelkie kontrole BHP są w zakładach pracy przeprowadzane coraz częściej z wyciąganiem konsekwencji finansowych bądź prawnych, w razie ich nie przestrzegania.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
20 + 9 =